In Memoriam


Op zondag 11 december 2016 is plotseling overleden ons koorlid Alie van der Laan-Soepboer in de leeftijd van 80 jaar en een paar dagen later op woensdag 14 december 2016 na een ernstig ziekbed haar man Ernst van der Laan in de leeftijd van 84 jaar. Alie en Ernst
We mochten als koor medewerking verlenen aan de dankdienst voor hun leven op 17 december en we hebben o.a. gezongen: “O, Jezus hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw naam in 't oor” en het “Onze Vader”.
Op woensdag 19 april 2017 overleed totaal onverwacht onze tenor Henk Protzman (partner van ons koorlid Maaike Wesselink) in de leeftijd van 81 jaar. Tijdens de dankdienst voor zijn leven hebben we o.a. gezongen: “Abba Vader” en “Neem Heer, mijn beide handen en leid uw kind”.

  • Terug naar berichten