In Memoriam

Op zondag 27 februari 2022 is op 85-jarige leeftijd plotseling overleden Leidy Weltevreden.

Leidy was sinds november 2002 als alt lid van ons koor. Haar aandeel in de vorm van door haar zelf gemaakte humorvolle gedichtjes in het Twents tijdens feestelijke bijeenkomsten werd altijd erg gewaardeerd.

De uitvaartdienst vond plaats in het crematorium van Almelo op 3 maart jl.

We wensen haar dochter, schoonzoon, kleinkinderen en verdere familie sterkte bij het verwerken van dit verlies.

  • Terug naar berichten